top of page
  • รูปภาพนักเขียนErik Gonzalez

รีวิวเกี่ยวกับการประกาศ

เขียนโดยเอริคกอนซาเลซและมารีพาร์คส์

แปลโดยขวัญจิตคง


ข้อความนี้สำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของเรา และสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมกับเรา และสำหรับ ผู้ที่อยากมีส่วนร่วมในพระมหาบัญชาของพระเจ้า ซึ่งเป็นงานที่เราสามารถมีส่วนร่วมที่จะทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จที่จะให้ทุกชนชาติได้นมัสการพระเยซู


วายแวมตรังของเรามุ่งความสนใจไปยังผู้ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไม่ถึง ไม่ได้รับคำสั่งสอน และไม่ได้มีส่วนร่วม อยู่เสมอ ซึ่งเป็นรากฐานที่เราได้รับจากวายแวมไอดาโฮเหนือ

เรามุ่งความสนใจและทุ่มเททรัพยากรของเราไปยังประเทศไทยทั้งหมด รวมทั้งทีมประกาศของเรา และเป้าหมายในระยะยาวของเราไปยังประเทศนี้ซึ่งข่าวประเสริฐยังเข้าไม่ถึง และเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าที่เราจะวางงานที่ไอดาโฮเหนือลง และรับเอาอีกนิมิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้มาบุกเบิกที่ตรังซึ่งเป็นอีกงานหนึ่ง เราทำโดยการเชื่อฟังซึ่งเราได้ย้ายศูนย์วายแวมของเราทั้งหมดมาตั้งที่ตรัง ซึ่งที่ตรังเป็นที่ตั้งที่อยู่ในใจกลางของภาคใต้ที่ถูกลืม ตามที่เรียกกันโดยทั่วไป การเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นจุดสุดยอดของนิมิตของเราในการปลุกระดมและสร้างสาวกในประเทศไทยในหลายๆด้าน


ด้วยความเชื่อของเรา เรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้เราเพื่อให้เห็นประเทศไทยได้รับการพลิกฟื้นโดยข่าวประเสริฐ งานรับใช้จะแตกหน่อ การกลับใจใหม่จะเกิดขึ้น และความเติบโตในอานาจักรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ที่เราตอนนี้เรียกว่าบ้าน แต่ตอนนี้คำถามเกิดขึ้นกับเราคือประเทศที่เราโฟกัสใหม่คือประเทศอะไร ในฐานะวายแวมเราเป็นองค์กรที่เผยแผ่ข่าวประเสริฐจากนานาประเทศสู่นานาประเทศมาโดยตลอด และเราพยายามที่จะยังคงซื่อสัตย์ต่อการทรงเรียกนั้น ผู้เชื่อชาวไทยมีส่วนร่วมในพันธกิจนี้อย่างแท้จริง และเราเชื่อว่าพระเจ้ากำลังเปิดทางให้คริสตจักรในประเทศไทยเป็นมือเป็นเท้าของพระองค์นำข่าวสารของข่าวประเสริฐนี้ไปยังผู้คนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐในบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและผู้คนที่อยู่ห่างไกลออกไป เราต้องยังคงเป็นพันธกิจข้ามวัฒนธรรมดังนั้นเราจึงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจและแตกสลาย ไม่ปรารถนาสิ่งใดมากไปกว่าขอให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ตรัสกับเรา"ในฐานะวายแวมเราเป็นองค์กรที่เผยแผ่ข่าวประเสริฐจากนานาประเทศสู่นานาประเทศมาโดยตลอด และเราพยายามที่จะยังคงซื่อสัตย์ต่อการทรงเรียกนั้น"เป็นที่แน่นอนที่พระเจ้านำให้เราน้อมรับเอาหัวใจของพระบิดาในการรับเอาและ

มีภาระใจในสถานที่ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไม่ถึง ยังที่ที่ไม่ได้รับความสำคัญและที่ที่ถูกทอดทิ้ง พระองค์ได้ให้เรามีภาระใจยึดและรับเอาสถานที่นั้น “คือที่ที่เป็นสีแดงที่จำเป็นมาก” คุณได้ยินถูกต้องแล้ว ไม่ใช่แค่หนึ่ง สองหรือห้าประเทศเท่านั้นที่โฟกัสแต่คือที่ที่เหลือที่พระกิตติคุณยังไปไม่ถึง ที่ที่เป็นสีแดง โดยความเชื่อในฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและความชื่นชมยินดีที่พระองค์นำหน้าเรา คำตอบของเราคือ “ใช่แล้วพระเจ้าข้า” เราจะยังคงมุ่งเน้นทำพันธกิจที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นอันดับแรกต่อไป และตอนนี้จุดสนใจของเราขยายจากประเทศไทยไปยังส่วนที่ต้องการมากที่สุดในโลก ซึ่งเราจะส่งทีมงานและจัดตั้งพันธกิจเพื่อพระสิริและพระนามของพระเยซูได้รับการยกย่อง!


เราทำอะไรกับขีวิตเดียวที่พระองค์มอบให้ นี่เป็นคำถามที่เรารอคอยด้วยความคาดหวังที่จะได้ยินจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ช่างเป็นความปิติยินดีท่วมท้นหัวใจของเรา เมื่อเราทูลพระองค์ด้วยความรักว่า ด้วยความเชื่อ ข้าพระองค์ดำเนินรอยตามพระองค์ในการเชื่อฟัง ในการมอบถวายตัวให้กับบรรดาประชาชาติ


เราจะตอบสนองอย่างไรต่อพระองค์ในวันนั้น?

วายแวมตรังพันธกิจของวายแวมตรัง

สร้างสาวกเพื่อคนที่จะสร้างสาวก…

คนที่ถูกระดมพลเข้าสู่การทรงเรียกของพวกเขา ... ไปสู่ประชาชาติ!

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page