top of page
  • รูปภาพนักเขียนErik Gonzalez

โพสต์ทริปการเดินทางออกไปสำรวจประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย: เอริค กอนซาเลซ และมารี พาร์คส์

แปลโดย : ขวัญ จิตรค


อย่างที่หลายๆคนทราบดีว่า พวกเราในฐานะวายแวมตรัง และพื้นที่ที่พระเจ้านำให้เราอุทิศตัว คือ“พื้นที่สีแดงที่มีความต้องการต่อข่าวประเสริฐมากที่สุด” มาเป็นประเทศที่เรามุ่งเน้นในการ ขยายงานพันธกิจในอนาคต โดย “พื้นที่สีแดงที่มีความต้องการต่อข่าวประเสริฐมากที่สุด” เรา หมายถึงประเทศต่างๆ ในหน้าต่าง 10/40 ที่ไม่มีข่าวประเสริฐและมีคริสเตียนน้อยกว่า 2% วายแวมคือกลุ่มเคลื่อนไหวในงานมิชชั่นจากประชาชาติสู่ประชาชาติ เราปรารถนาที่จะ สนับสนุนผู้เชื่อรุ่นต่อไปในทุ่งนาแห่งการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีความต้องการ พระกิตติคุณมากที่สุด: ที่ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง


หลายเดือนก่อน ทีมงานของเราสังเกตเห็นว่าพระเจ้าทรงขอให้เราออกไปยังพื้นที่สีแดงที่มี ความต้องการต่อข่าวประเสริฐมากที่สุดเพื่อสำรวจถึงความจำเป็นวางรากฐานสำหรับงานพันธ กิจในอนาคตในประเทศเหล่านี้ หลังจากการอธิษฐานวิงวอนกันเป็นทีม สถานที่ที่เราจะออกไป สำรวจ เราตัดสินใจไปด้วยกัน2-3ครอบครัวสร้างทีมเล็กๆ และออกไปยังสถานที่นั้นที่พระเจ้า ทรงนำ


 หลายๆ คนถามเราว่า “ทำไมเราต้องไปทริปสำรวจ ในเมื่อเน้นและจดจ่อที่เมืองไทย” นี่เป็น คำถามที่ดี! ในฐานะวายแวมตรัง นิมิตของเราขยายออกไปเกินขอบเขตของประเทศไทย และนี่ เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำความเข้าใจว่าเราเป็นใครและนิมิตที่พระเจ้าประทานแก่พันธกิจ ของเรา นอกเหนือจากการสร้างสาวกและการระดมรวบรวมคนในบริบทของเราคือภาคใต้ของ ประเทศไทย เรายังมีวิธีทำพันธกิจ ออกไปประกาศ ซึ่งเราได้สรุปไว้ว่า “การประกาศข่าว ประเสริฐอย่างเป็นประจำทั่วภาคใต้ของประเทศไทยและไปประกาศข่าวประเสริฐยังประเทศที่ พระเจ้าให้เราอุทิศคือแบ่งปันพระกิตติคุณประกาศข่าวประเสริฐ

ทั้งทางวาจาและการกระทำ”


เราปรารถนาที่จะ สนับสนุนผู้เชื่อรุ่นต่อไปในทุ่งนาแห่งการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีความต้องการ พระกิตติคุณมากที่สุด: ที่ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง


การดูแลอารักขาและยึดมั่นในคุณค่านี้ในช่วงของการบุกเบิกของเราในฐานะพันธกิจเป็นสิ่ง สำคัญ ขณะที่เราเตรียมตัวเปิดโรงเรียนสร้างสาวก DTS ครั้งแรกในปี 2025 และส่งทีม DTS ไปยังสถานที่เหล่านี้ เราได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชื่อที่ทำพันธ กิจอยู่แล้วในประเทศเหล่านี้ โดยการปฏิบัติตามค่านิยมวายแวมที่ว่า “ทำก่อนแล้วจึงสอน” เพื่อที่เราจะพัฒนาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิผลในการขยายงานพันธกิจในระยะสั้นของเรา และยังรักษาความรักและความมุ่งมั่นของเราอุทิศต่อบรรดาประชาชาติ เพื่อได้เรียนรู้และมี ความเข้าใจและมีประสบการณ์จริงเมื่อได้ไปอยู่และใช้ชีวิตท่ามกลางประเทศและผู้คนที่ พระเจ้าเรียกและให้เรารับใช้


เมื่อเร็วๆ นี้ทีมสำรวจทีมแรกของเรากลับมาจากการเยี่ยมเยียนประเทศญี่ปุ่นในระยะ เวลา3สัปดาห์ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากร 127 ล้านคน เป็นคริสเตียนน้อยกว่า 1%ของประชากรทั้งหมด ในช่วงเวลานี้ทีมของเรามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์สร้างเครือข่าย กับ วายแวมเบส 4 แห่ง ได้แก่ วายแวมโอซาก้า วายแวมฮิโรชิมา วายแวมโตเกียว และวาย แวมโยโกฮาม่า พวกเขาได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับนิมิตและพันธกิจของศูนย์วายแวมที่นั่น และ ได้รับความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมของเรา ในการส่งทีมออกไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต


ด้วยทริปสำรวจอีกสองทริปหรือ (อาจถึงสาม) ไปยังประเทศอื่น ๆ ในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ พวก เราวายแวมตรังรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้เดินตามการทรงเรียกนี้ คือรู้จักพระเจ้า และ ทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก ในท่ามกลางผู้คนในพื้นที่สีแดงที่มีความต้องการข่าวประเสริฐมาก ที่สุด เรารอคอยต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงมีให้กับเราเมื่อเราเชื่อฟังการทรงเรียกของพระองค์ในชีวิต ของเรา:


“สร้างสาวกสู่ทุกบรรดาประชาชาติ ด้วยการระดมรวบรวมผู้คน สร้างสาวกและออกไปประกาศข่าวประเสริฐ”ดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page