top of page
people working

เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่

ขอบคุณสำหรับความปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าในประเทศไทย! เราตื่นเต้นที่คุณสนใจเข้าร่วมทีมของเรา! เรารอคอยที่จะมีจำนวนเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าประทานแก่เรา! 

เรียนผู้สมัคร

ขอขอบคุณที่แสดงความสนใจร่วมงานกับวายแวมตรัง ในการร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ของวายแวมตรัง  มีบางส่วนที่เราอยากให้คุณทราบก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการสมัคร คือ: 

1

นิมิต  วิธีการทำพันธกิจ และค่านิยม

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพันธกิจของเรา สำหรับทุกคนที่สนใจเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ต้องร่วมในนิมิต วิธีการทำพันธกิจ และค่านิยมของวามแวมตรัง เหมือนกับเป็นค่านิยมของพวกเขาเอง การเข้าร่วมทีมของเราหมายถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเราในคำมั่นสัญญาหลักเหล่านี้ และรับนิมิตอย่างเต็มที่โดยถือว่านิมิตนั้นเป็นของคุณเอง

เราไม่ใช่เป็นเพียงแค่องค์กร แต่เป็นการเคลื่อนไหวของผู้คนที่เป็นพันธมิตรกันบนจุดศูนย์กลางเหล่านี้ ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการเข้าร่วมทีมของเราจะต้องมีหัวใจและความคิดอย่างเดียวกันในแง่ของนิมิต วิธีการทำพันธกิจ และค่านิยมของเรา

2

ด้านของภาษาและวัฒนธรรม

ในช่วง 18-24 เดือนแรกในประเทศไทย ขอแนะนำให้คุณเข้าร่วมโปรแกรมวัฒนธรรมและภาษาก่อน ซึ่งจะเป็นระยะการเปลี่ยนผ่านของคุณสู่ประเทศไทย สิ่งนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงของภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเรียนรู้วิธีการทำพันธกิจต่อคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมและภาษา จะจัดการทำรายละเอียดของขั้นตอนในช่วงของโปรแกรมสำหรับวัฒนธรรมและภาษา 

3

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

โปรดทราบว่ามีช่องทางวีซ่ามิชชันนารีอย่างเป็นทางการไม่เพียงพอ สำนักงานใหญ่ของวายแวมประเทศไทยจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณได้รับวีซ่าหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม และคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งของเราในการขอวีซ่าคือการขอวีซ่าผ่านทางโรงเรียนภาษา คือวีซ่านักเรียนสำหรับ18เดือน แนวทางปฏิบัติสำหรับวีซ่ารวมอยู่ในแนวปฏิบัติ คุณอาจจำเป็นต้องออกจากประเทศไทยและกลับเข้าประเทศอีกครั้งทุกๆ 90 วันโดยประมาณ นอกจากนี้ จะต้องได้รับวีซ่าใหม่ทุกๆ 12-15 เดือน โดยยื่นขอในประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศอื่น โปรดทราบว่าไม่รับประกันการอนุมัติวีซ่าของคุณจากทางการไทย 

4

การตรวจสอบประวัติ

เราในฐานะวายแวมตรังปรารถนาที่จะสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคน ดังนั้นผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมจะต้องส่งการตรวจสอบประวัติจากประเทศของคุณก่อนที่จะได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่กับเรา

ใบสมัคร

ขอบคุณสำหรับการสมัคร! เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด 

bottom of page